Tin tức cho từ khóa : đột phá chiến lược

Cao Bằng xác định du lịch là một trong ba đột phá chiến lược để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020 – 2025;

Xây dựng Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước thực hiện các “đột phá chiến lược”, tái cấu trúc kinh tế, đổi mới thành công mô hình tăng trưởng, trở thành đầu tàu của cả nước về phát triển kinh tế.

Online: 308

Số lượt truy cập trong tháng: 1.198.229

Số lượt truy cập trong năm: 1.198.229