Tin tức cho từ khóa : dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp quốc gia

(TITC) - Thực hiện khoản 2 Điều 29 Luật Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Online: 546

Số lượt truy cập trong tháng: 4.269.954

Số lượt truy cập trong năm: 25.447.382