Tin tức cho từ khóa : giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch

(TITC) - Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là văn bản quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho Ngành tăng trưởng đột phá trong thời gian tiếp theo.

Nghị quyết 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho du lịch Đà Nẵng phát triển theo hướng bền vững và sớm thực sự trở thành trung tâm du lịch của khu vực và quốc tế.  
Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội cho biết sẽ khẩn trương phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết 92/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới tới các DN, các sở ngành liên quan của TP trong thời gian nhanh nhất.  

Online: 551

Số lượt truy cập trong tháng: 3.543.076

Số lượt truy cập trong năm: 29.367.604