Tin tức cho từ khóa : gỡ bỏ, giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ra quyết định về việc gỡ bỏ giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang từ 6 giờ ngày 24/6; tuy nhiên, thành phố vẫn duy trì một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Online: 537

Số lượt truy cập trong tháng: 4.265.031

Số lượt truy cập trong năm: 25.442.459