Tin tức cho từ khóa :hệ thống thông tin

(TITC) - Thông tin thống kê giữ vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá, dự báo, xây dựng chính sách phát triển của mọi ngành, mọi lĩnh vực. Thực tế ở Việt Nam, hình thành hệ thống thông tin thống kê du lịch hiện còn nhiều hạn chế, thông tin chưa đầy đủ, chưa tập trung hệ thống, phân tán ở nhiều cấp, nhiều ...

Online: 249

Số lượt truy cập trong tháng: 371.478

Số lượt truy cập trong năm: 4.306.458