Tin tức cho từ khóa : hình ảnh địa phương

Thời gian gần đây, Phòng Văn hóa Thông tin đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu cho UBND huyện Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) triển khai các giải pháp củng cố, khai thác tốt các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương. Cùng với sự phát triển kinh tế của huyện biên giới, lĩnh vực văn hóa ...

Sáng 15/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các ngành và chuyên gia góp ý dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI tiếp tục thực hiện Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương gắn với Phát triển du lịch Đồng Tháp giai ...
Sở VHTTDL Đồng Tháp phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương”, nhằm làm nổi bật các giá trị, các hình ảnh “tích cực” và “đặc trưng” của địa phương, nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào ...

Online: 673

Số lượt truy cập trong tháng: 3.733.027

Số lượt truy cập trong năm: 24.910.455