Tin tức cho từ khóa : hoạt động không thiết yếu hoạt động trở lại

(TITC) - Ngày 5/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay trên phạm vi toàn tỉnh vào lúc 06 giờ 00 ngày 06/9/2020.  

Online: 264

Số lượt truy cập trong tháng: 366.751

Số lượt truy cập trong năm: 13.561.345