Tin tức cho từ khóa : hội thảo “Du lịch có trách nhiệm - các mối quan hệ và lợi ích”

“Một vấn đề chính trong phát triển du lịch bền vững là bản sắc địa phương. Đánh mất bản sắc địa phương vì phát triển du lịch thì không gọi là phát triển bền vững được.”

Online: 319

Số lượt truy cập trong tháng: 1.468.115

Số lượt truy cập trong năm: 3.805.910