Tin tức cho từ khóa :hội thảo thống kê du lịch

Trong khuôn khổ Chương trình Xây dựng năng lực thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), từ ngày 5 – 9/3/2012, UNWTO đã phối hợp với Ủy ban xã hội và kinh tế Châu Á – Thái Bình dương (ESCAP) và Cơ quan thống kê quốc gia Thái Lan tổ chức Hội thảo thống kê du lịch lần thứ ba và hội thảo vùng tại tòa nhà ...

Online: 294

Số lượt truy cập trong tháng: 1.737.993

Số lượt truy cập trong năm: 1.737.993