Tin tức cho từ khóa : hướng phát triển

Tiềm năng phát triển du lịch tại Cà Mau đã được đề cập đến quá nhiều. Nhưng du lịch không phải và không thể chỉ là tiềm năng. Du lịch cần chủ thể, sản phẩm, các điều kiện để thu hút khách, tìm kiếm giá trị lợi nhuận. Khi đặt cạnh 12 tỉnh, thành phố của khu vực ĐBSCL, trừ Long An có lợi thế lớn về phát triển kinh ...

Để khai thác tiềm năng, các tỉnh Tây Bắc nhận thấy cần liên kết để tạo sức mạnh trong xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và tránh trùng lắp sản phẩm.

Online: 500

Số lượt truy cập trong tháng: 3.973.710

Số lượt truy cập trong năm: 29.798.238