Tin tức cho từ khóa : huyện Lập Thạch

Trên địa bàn xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) có nhiều di tích có giá trị văn hóa, lịch sử, trong đó, có cụm di tích đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, nhà giáo Đỗ Khắc Chung và chùa Am tạo nên quần thể kiến trúc tâm linh đặc biệt. Thời gian qua, tỉnh và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã ...

Online: 429

Số lượt truy cập trong tháng: 3.041.818

Số lượt truy cập trong năm: 24.219.246