Tin tức cho từ khóa : kế hoạch 2017

(TITC) – Ngày 28/6/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 192/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020” năm 2017 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo phát triển du lịch hoàn thành mục tiêu đề ra.

Online: 463

Số lượt truy cập trong tháng: 2.870.030

Số lượt truy cập trong năm: 24.047.458