Tin tức cho từ khóa : khu du lịch Phú Quý

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh này có 387 dự án du lịch còn hiệu lực, với tổng diện tích đất cấp là 6.249 ha và tổng vốn đầu tư 69.845 tỷ đồng (trong đó có 22 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 11.230 tỷ đồng).

Online: 104

Số lượt truy cập trong tháng: 1.197.208

Số lượt truy cập trong năm: 1.197.208