Tin tức cho từ khóa : khu du lịch cộng đồng bản Lướt

Cùng với đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến du lịch, huyện Mường La đã có những chính sách khuyến khích phát triển đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Online: 557

Số lượt truy cập trong tháng: 3.040.011

Số lượt truy cập trong năm: 28.864.539