Tin tức cho từ khóa :kích cầu du lịch lần hai

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng lần kích cầu du lịch thứ hai sẽ gặp nhiều thách thức, trong đó có việc mùa du lịch đã qua và cung - cầu yếu.

Online: 284

Số lượt truy cập trong tháng: 1.228.182

Số lượt truy cập trong năm: 1.228.182