Tin tức cho từ khóa : kích cầu du lịch nội tỉnh

Ngành du lịch Lào Cai đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch tái khởi động nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong tình hình mới.

Thành phố Móng Cái đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và giữ vững địa bàn an toàn, thành phố Móng Cái sẽ tổ chức nhiều sự kiện kích cầu du lịch nội tỉnh để hoàn thành tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát ...

Online: 585

Số lượt truy cập trong tháng: 3.742.583

Số lượt truy cập trong năm: 24.920.011