Tin tức cho từ khóa : kích cầu duy lịch

Chiều 9-10, lãnh đạo của 12 huyện đảo Việt Nam đã cùng gặp nhau nhau giữa lòng Sài Gòn, bàn cách liên kết, hợp tác phát triển du lịch biển đảo.

Online: 204

Số lượt truy cập trong tháng: 1.231.535

Số lượt truy cập trong năm: 1.231.535