Tin tức cho từ khóa :lao động

Dịch Covid-19 đã dẫn đến làn sóng dịch chuyển lao động từ lĩnh vực du lịch sang các lĩnh vực khác. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao?

Dự báo thời gian tới, tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch đạt từ 25%-35%. Theo kế hoạch đến năm 2020, ngành du lịch cả nước sẽ cần hơn hai triệu lao động chất lượng cao, chưa kể hàng nghìn lao động cung cấp cho du lịch tàu biển. Đây cũng là ngành học không lo thất nghiệp, với ...

Online: 401

Số lượt truy cập trong tháng: 1.479.989

Số lượt truy cập trong năm: 7.939.074