Tin tức cho từ khóa : lệnh giới nghiêm

Tại Pháp, mỗi ngày đang ghi nhận khoảng 30 nghìn ca nhiễm mới, lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp đặt trở lại.

Online: 209

Số lượt truy cập trong tháng: 1.162.721

Số lượt truy cập trong năm: 1.162.721