Tin tức cho từ khóa :lĩnh vực

Tỉnh Tuyên Quang chọn phát triển du lịch là một trong bốn lĩnh vực đột phá từ nay đến năm 2015, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, thu hút 1 triệu lượt khách du lịch/năm.  

Online: 449

Số lượt truy cập trong tháng: 2.865.832

Số lượt truy cập trong năm: 24.043.260