Tin tức cho từ khóa : mở lại, hoạt động, dịch vụ

(TITC)- Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ sau thời gian tạm dừng để phòng chống, dịch Covid-19.

Online: 564

Số lượt truy cập trong tháng: 4.275.075

Số lượt truy cập trong năm: 25.452.503