Tin tức cho từ khóa :một hành trình

Liên kết vùng được xem là giải pháp bền vững để thu hút, phát triển du lịch. Trong hành trình tạo mối liên kết ấy, Tuyên Quang tập trung thu hút đầu tư, triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là Khu du lịch sinh thái Na Hang, phát triển toàn diện.

Online: 316

Số lượt truy cập trong tháng: 1.258.797

Số lượt truy cập trong năm: 12.528.617