Tin tức cho từ khóa :mức độ

Trong tháng 6/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức công bố Kết quả đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011.

Online: 176

Số lượt truy cập trong tháng: 1.441.128

Số lượt truy cập trong năm: 7.900.213