Tin tức cho từ khóa : nếp sống văn minh

(TITC) - Ngày 3/4/2020, Bộ VHTTDL ban hành Công văn số 1358/BVHTTDL-VHCS đề nghị việc nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh việc trang hoàng thành phố nhân sự kiện đặc biệt quan trọng này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống đẹp, ứng xử văn minh, thanh lịch, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên (27-28/2).  
UBND TP. Nha Trang vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Đô thị văn minh - Công dân thân thiện” trên địa bàn thành phố.
Mùa lễ hội 2015 sẽ tiếp tục triển khai việc quản lý, không để hoạt động dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch diễn ra trong di tích.
(TITC) – Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thực hiện tốt trong Chỉ thị số 28/CT-TTg về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ...
(TITC) - Ngày 30/5/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLL-BVHTTDL-BNV về việc hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên lãnh thổ Việt Nam.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 diễn ra vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
(TITC) - Ngày 04/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị số 251/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

Online: 313

Số lượt truy cập trong tháng: 332.193

Số lượt truy cập trong năm: 13.526.787