Tin tức cho từ khóa :ngành di sản

Cục Di sản văn hóa được phép tổ chức hội nghị tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012 theo Quyết định số 2528/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 7 năm 2012.  

Online: 428

Số lượt truy cập trong tháng: 1.638.090

Số lượt truy cập trong năm: 12.907.910