Tin tức cho từ khóa :ngành du lịch Cà Mau

Những tồn tại liên quan đến phát triển du lịch ở Cà Mau là tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu nhà vệ sinh công cộng, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, các sản phẩm hàng hóa lưu niệm thiếu đa dạng... Giá cả nhà nghỉ, khách sạn, dịch vụ ăn uống, sản phẩm hàng hóa phục vụ du khách ở một số điểm du lịch của tỉnh quá ...

Online: 571

Số lượt truy cập trong tháng: 3.313.241

Số lượt truy cập trong năm: 29.137.769