Tin tức cho từ khóa :nghệ thuật trình diễn dân gian

Bộ VHTTDL vừa quyết định bổ sung 7 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 17 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thuộc 5 loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tiếng nói, chữ viết; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Nghề thủ công truyền thống.
Sau thời gian triển khai biểu diễn thử nghiệm, chiều 28/9, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An chính thức đưa chương trình biểu diễn “Nghệ thuật múa rối nước Hội An” vào phục vụ người dân và du khách.
Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4205/QĐ-BVHTTDL công bố danh mục 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Online: 323

Số lượt truy cập trong tháng: 145.650

Số lượt truy cập trong năm: 13.340.244