Tin tức cho từ khóa : người nhập cảnh

Để thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Uỷ ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các ngành, quận, huyện không được chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt thông điệp 5K.

Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 4995/BYT-DP về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam. Hướng dẫn này nhằm tổ chức giám sát, xét nghiệm người nhập cảnh trong tình hình mới đảm bảo việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Online: 482

Số lượt truy cập trong tháng: 1.232.725

Số lượt truy cập trong năm: 1.232.725