Tin tức cho từ khóa :nhân lực
Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 9.000 người phục vụ trong lĩnh vực du lịch, hầu hết đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ngành du lịch của tỉnh này vẫn đang thiếu hụt khoảng 33% nguồn nhân lực chất ...
Cũng như bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào khác, trong việc phát triển du lịch, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định. Thực trạng phát triển du lịch hiện nay đang làm bộc lộ những thiếu hụt và hạn chế của lực lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của ngành Du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ở mức cao. Tuy nhiên, mức lương mà các đơn vị đưa ra chưa thu hút được người lao động. Ngược lại, chất lượng tay nghề của người lao động cũng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu ...
Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473/ QĐ-TTg ngày 30/12/2011) xác định Quảng Ninh nằm trong vùng du lịch đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.  

Online: 336

Số lượt truy cập trong tháng: 1.163.322

Số lượt truy cập trong năm: 1.163.322