Tin tức cho từ khóa : nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống du lịch

(TITC) - Ngày 14/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Online: 717

Số lượt truy cập trong tháng: 3.736.852

Số lượt truy cập trong năm: 24.914.280