Tin tức cho từ khóa : nhựa một lần

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 huy động sự chung tay của cộng đồng, nhằm giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa một lần.

Online: 485

Số lượt truy cập trong tháng: 1.639.469

Số lượt truy cập trong năm: 12.909.289