Tin tức cho từ khóa : phần mềm du lịch thông minh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) đối với hệ thống phần mềm du lịch thông minh Quảng Nam tại Quyết định số 1909 nhằm đáp ứng các yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp, du khách và cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch.

Online: 486

Số lượt truy cập trong tháng: 3.877.495

Số lượt truy cập trong năm: 25.054.923