Tin tức cho từ khóa : phát triển du lịch xanh

Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng được ví như "du lịch xanh", chủ yếu dựa vào tự nhiên, văn hóa, ưu tiên bảo vệ môi trường, có sự tham gia tích cực của người dân địa phương, bảo đảm phát triển bền vững. Ở tỉnh Bắc Giang, loại hình du lịch này đang được quan tâm khai thác. 

Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, BR-VT còn chú trọng công tác bảo vệ môi trường nhằm khai thác hiệu quả lợi thế từ biển, thu hút khách cao cấp và góp phần phát triển bền vững ngành du lịch địa phương.

Online: 498

Số lượt truy cập trong tháng: 2.542.129

Số lượt truy cập trong năm: 28.366.657