Tin tức cho từ khóa : phát triển ngành

Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020 phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả; thể hiện được quyết tâm của ngành trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; đề xuất các giải pháp cụ thể, nhanh chóng phục hồi du lịch và phát triển bền vững thời gian tiếp theo.

Online: 362

Số lượt truy cập trong tháng: 1.458.214

Số lượt truy cập trong năm: 1.458.214