Tin tức cho từ khóa :Phí tham quan
Từ ngày 1/4/2017, mức phí tham quan được áp dụng theo 5 tuyến tham quan trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long với mức giá từ 200.000 – 250.000 đồng/tuyến.  
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 182/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.
Mức phí tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với người lớn là 30.000 đồng/người/lượt, đối với trẻ em, học sinh là 10.000 đồng/người/lượt.
Từ ngày 01/01/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 160/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong đó đề xuất tăng mức phí thăm quan đối với người lớn.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Yersin, trong đó đề xuất tăng phí tham quan so với mức phí quy định hiện hành.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập, đề xuất tăng một số mức phí so với quy định hiện hành.
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí tham quan tại các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên.
Bảo tàng Đà Nẵng vừa có thông báo mức thu phí mới khi tham quan tại Bảo tàng. Mức thu là 20.000 đồng/lần/người, được áp dụng từ ngày 1-6-2015.
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có Nghị quyết số 75/2014/NQ-HĐND cho phép Bảo tàng Đà Nẵng thu phí du khách tham quan Bảo tàng từ ngày 01/6/2015.
UBND TP. Hà Nội vừa quy định về mức thu phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, năm 2015, trên địa bàn Hà Nội, được áp dụng từ ngày 1-1-2015. Chùa Hương có mức thu phí tham quan cao nhất, 49 nghìn đồng đối với người lớn và 24 nghìn đồng với ...

Online: 273

Số lượt truy cập trong tháng: 473.486

Số lượt truy cập trong năm: 4.408.466