Tin tức cho từ khóa :quần thể du lịch tâm linh

Khu danh thắng Tây Thiên nằm trên núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình (Vĩnh Phúc). Theo các tư liệu lịch sử và huyền sử dân gian, đây là một trong những trung tâm truyền bá Phật giáo tại Việt Nam từ xa xưa.  

Online: 287

Số lượt truy cập trong tháng: 1.131.619

Số lượt truy cập trong năm: 1.131.619