Tin tức cho từ khóa : quyết định số 225/QĐ-TCDL

Ngày 8/5/2012, Tổng cục Du lịch đã có quyết định số 225/QĐ-TCDL ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế hoạch triển khai.

Online: 323

Số lượt truy cập trong tháng: 1.036.320

Số lượt truy cập trong năm: 12.306.140