Tin tức cho từ khóa : thu phí cách ly

Có 3 cơ sở lưu trú du lịch ở Thừa Thiên - Huế mở cửa phục vụ người đến cách ly tập trung với mức phí từ 500.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/ngày

Online: 308

Số lượt truy cập trong tháng: 1.380.489

Số lượt truy cập trong năm: 1.380.489