Tin tức cho từ khóa : tòa thánh Tây Ninh

Vùng Đông Nam Bộ được đánh giá có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, như: Núi Bà Đen, Toà thánh Tây Ninh, Bãi Sau, Côn Đảo...

Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, kết quả hoạt động du lịch của địa phương này từ năm 2012 đến nay tuy có tăng trưởng nhưng vẫn đạt thấp so với chỉ tiêu đặt ra.

Online: 621

Số lượt truy cập trong tháng: 4.277.255

Số lượt truy cập trong năm: 25.454.683