Tin tức cho từ khóa : triệu tập

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có Thông báo về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ V tại Phú Yên năm 2019".  

Online: 168

Số lượt truy cập trong tháng: 1.738.574

Số lượt truy cập trong năm: 1.738.574