Tin tức cho từ khóa : tuyên truyền du lịch

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII xác định phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm giai đoạn 2015 - 2020. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, đồng thời làm tốt vai trò đồng hành cùng ngành du lịch, nâng cao chất lượng thông tin, tăng cường tính phong phú, đa dạng của thông tin trong lĩnh ...

Online: 187

Số lượt truy cập trong tháng: 1.446.712

Số lượt truy cập trong năm: 3.784.507