Tin tức cho từ khóa : ứng phó với dịch bệnh

(TITC) - Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù ở một số khu vực có những tín hiệu tích cực, nhìn chung tình hình du lịch thế giới vẫn tiếp tục khó khăn. Lượng khách quốc tế toàn cầu trong Quý I năm 2021 giảm 83% so với cùng kỳ. Tổ chức Du lịch thế giới đã phải hạ mức dự báo cho các kịch bản tăng trưởng năm 2021.

(TITC) – Ngày 2/8/2020, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 03/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp số 46 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Online: 529

Số lượt truy cập trong tháng: 2.692.327

Số lượt truy cập trong năm: 23.869.755