Tin tức cho từ khóa : văn hóa - lịch sử

Đồng bằng Sông Cửu Long có tiềm năng về du lịch nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Những năm qua, câu chuyện về sản phẩm đặc trưng vùng vẫn luôn được đưa ra bàn thảo ở nhiều hội thảo, liên kết. Làm sao có được sản phẩm mới, đặc thù, bản sắc thu hút du khách... là vấn đề quan tâm hàng đầu của ngành công nghiệp không khói ...

Online: 326

Số lượt truy cập trong tháng: 1.576.293

Số lượt truy cập trong năm: 1.576.293