Tin tức cho từ khóa : vốn viện trợ của Nhật Bản

Ngày 20/8, UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An với tổng mức đầu tư gần 244 tỷ đồng, từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.

Online: 596

Số lượt truy cập trong tháng: 4.077.851

Số lượt truy cập trong năm: 25.255.279