Tin tức cho từ khóa : xe vận chuyển

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 63/QĐ-SDL ban hành Bộ tiêu chí "Chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch đối với xe vận chuyển và tàu du lịch trên địa bàn thành phố".

Online: 360

Số lượt truy cập trong tháng: 1.505.207

Số lượt truy cập trong năm: 7.964.292