Tin tức cho từ khóa : xếp hạng biệt thự du lịch

(TITC) – Ngày 19/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch (TCVN 7795:2021).

Online: 317

Số lượt truy cập trong tháng: 444.149

Số lượt truy cập trong năm: 17.613.481