Tin tức cho từ khóa : xúc tiến, quảng bá, phát triển du lịch

Chiều ngày 10/9, huyện Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển du lịch, giai đoạn 2021 - 2025.

Online: 550

Số lượt truy cập trong tháng: 2.694.846

Số lượt truy cập trong năm: 23.872.274